อนามัยโลกออกคำแนะนำใหม่จากอีโบลาระบาดในดีอาร์คองโก

คณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายปรึกษาและวางแผน องค์การอนามัยโลกออกประกาศแนะนำครั้งใหม่ตามโครงการให้วัคซีนท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสอีโบลาระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คำแนะนำดังกล่าวรวมทั้งการเร่งกระบวนการให้วัคซีน ปรับโดสยาจากข้อมูลที่ได้รับตามความเหมาะสม ให้ประชาชนมีสิทธิรับวัคซีน เริ่มใช้วัคซีนทดลอง ฝึกอบรมพยาบาล แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ในพื้นที่อีโบลาระบาดเพื่อประสานกับหน่วยวัคซีน หัวหน้าหน่วยวัคซีนขององค์อนามัยโลกกล่าวว่า การให้วัคซีนจำเป็นต้องได้รับความสมัครใจจากคนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งจุดบริการวัคซีน และยังต้องทำตามระเบียบข้อบังคับด้วย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าหลายที่มีปัญหาต่างๆกัน โดยต้องทำให้ผู้คนเข้าใจว่าเกิดโรคระบาดจริง และจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

วัคซีนทดลอง rVSV-ZEBOV-GP ได้รับการจัดสรรให้ประชาชนกว่า 111,000 คนนับตั้งแต่ประกาศว่าไวรัสอีโบลาระหว่างเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ขณะที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ขัดแย้ง ทำให้การจัดสรรวัคซีนเป็นไปอย่างลำบาก