ความซับซ้อนของการรักษาด้วยเคมีบำบัด

เซลล์มะเร็งสามารถปรับตัวและพัฒนาความต้านทานต่อยาเคมีบำบัดทำให้ยากต่อการกำจัดเนื้องอกการรวมกันของสามยาเสพติดรวมทั้งระดับใหม่ของกลูโคสยับยั้งใหม่สามารถเอาชนะความต้านทานข้ามบำบัด ผลการศึกษาที่มีการเผยแพร่ในวันนี้วิทยาศาสตร์สัญญาณ เราเพิ่งจะเริ่มคลายความซับซ้อนของการรักษาด้วยเคมีบำบัดล้มเหลวยาเสพติดเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

ในแง่ของความต้านทานที่มาจากความต้านทานไม่ได้เป็นเพียงภายในกับเซลล์นักวิจัยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการทดลองในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองและแบบจำลองทางคลินิกรูปแบบของอดีตมนุษย์ของเนื้องอกของมนุษย์เพื่อตรวจสอบกระบวนการเมตาบอลิซึมของยาเคมีบำบัดกระบวนทัศน์ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางสำหรับการดื้อยา นักวิจัยพบว่าเซลล์มะเร็งใช้น้ำตาลกลูโคสเพิ่มขึ้นทำให้เส้นทางไกลโคลิติกเข้าสู่พิกัด การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมไมโตคอนเดรียซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณการใช้ออกซิเจนเซลลูล่าร์ในระดับสูง