คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอนุมัติ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้อนุมัติงวดที่สี่ของเงินกู้มูลค่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับประเทศอียิปต์ซึ่งทำให้จำนวนเงินที่ปล่อยออกมาทั้งหมดเหลือเพียงกว่า 8 พันล้านเหรียญ คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 2 พันล้านเหรียญล่าสุดภายใต้ข้อตกลงความช่วยเหลือที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรุงไคโร

ซึ่งผู้ให้ยืมในกรุงวอชิงตันได้ให้การยกย่องซ้ำ ๆนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอียิปต์ได้กำหนดมาตรการเข้มงวดและเริ่มลดหย่อนเงินอุดหนุนสินค้าและบริการมากมายรวมถึงการปรับขึ้นราคาน้ำมันในเดือนนี้ถึงร้อยละ 50 และอัตราค่าไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25